Terminy Leczenia

Polityka cookies

Data aktualizacji: 27 kwietnia 2020 r.

§ 1

Ilekroć w dokumencie jest mowa o:

  1. plikach cookies – rozumie się przez to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, które zawierają nazwę strony internetowej będącej ich źródłem, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym – wyróżnia się przy tym pliki „stałe” oraz „sesyjne” (tymczasowe);
  2. operatorze serwisu – rozumie się przez to Story Design Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 59 lok. 28A, 00-681 Warszawa, REGON: 146732514, NIP: 7010384365, KRS: 0000465952;
  3. serwisie internetowym – rozumie się przez to stronę internetową o adresie domenowym https://terminyleczenia.pl/;
  4. użytkownikach – rozumie się przez to osoby korzystające z serwisu, w tym w szczególności osoby wysyłające zapytania do operatora serwisu, jak również osoby przeglądające zawartość serwisu internetowego;
  5. przeglądarce internetowej – rozumie się przez to oprogramowanie informatyczne służące do przeglądania stron internetowych.

§ 2

Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies do utrzymania informacji o sesji Użytkownika. Operator korzysta także z narzędzi informatycznych służących do analizy statystyk strony internetowej - Google Analytics oraz Yandex Metrica. Operator nie korzysta z plików cookies do profilowania reklam dla Użytkowników.

§ 3

Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu zablokowania automatycznej obsługi plików cookies. Szczegółowe informacje o sposobie zablokowania automatycznej obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§ 4

Operator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą utrudnić lub uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych, w tym także serwisu internetowego.

§ 5

Polityka Prywatności Operatora serwisu dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna pod adresem internetowym: https://terminyleczenia.pl/polityka-prywatnosci/.

@2023 Story Design  / Regulamin  / Polityka prywatności  / Polityka cookies

Stworzone przez The Story  z do pacjentów