Terminy Leczenia

Regulamin aplikacji Terminyleczenia.pl

Data aktualizacji: 27 kwietnia 2020 r.

Regulamin aplikacji Terminyleczenia.pl, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z serwisu Terminyleczenia.pl, świadczonej drogą elektroniczną przez Story Design Sp. z o.o. za pomocą API Narodowego Funduszu Zdrowia, umożliwiającej zdalny dostęp do danych znajdujących się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Dane API udostępniane są poprzez REST-owe API w formacie JSON oraz XML. Story Design Sp. z o.o. korzysta z usługi API Terminy Leczenia na zasadach określonych w Regulaminie API NFZ.

§ 1 Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Usługodawca – Story Design Sp. z o.o., Hoża 59/28A, Warszawa 00-681.
 2. Usługobiorca – użytkownik korzystający z serwisu Terminyleczenia.pl.
 3. API - jest API Terminy Leczenia dostarczanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli usługą sieciową świadczoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia polegającą na udostępnianiu danych znajdujących się w Informatorze o Terminach Leczenia. API umożliwia korzystanie z interfejsu dostępowego, wykorzystującego protokół elektronicznej wymiany danych.
 4. Informator o Terminach Leczenia – zbiór danych znajdujący się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia obejmujący informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej (procedury medyczne, programy lekowe, świadczenia w poradniach specjalistycznych, w oddziałach szpitalnych, w pracowniach diagnostycznych, w ośrodkach opieki pozaszpitalnej), dla których świadczeniodawcy prowadzą listy oczekujących. Informacje gromadzone w ramach list oczekujących obejmują w szczególności: dane świadczeniodawcy, dane o miejscach udzielania świadczeń, liczbę osób wpisanych na listę oczekujących na świadczenie zdrowotne według stanu na koniec miesiąca, datę pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia.
 5. Dane, o których mowa w ust. 1.4, przekazywane są do Narodowego Funduszu Zdrowia przez świadczeniodawców mających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (np. szpitale, poradnie specjalistyczne).
 6. Oprogramowanie – system teleinformatyczny będący w posiadaniu Usługodawcy dostępny pod adresem https://terminyleczenia.pl/.

§ 2 Zasady korzystania z Oprogramowania

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania oznacza akceptację niniejszego Regulaminu (wraz z późniejszymi zmianami).
 2. Usługodawca wykorzystuje API w celu dostarczenia użytkownikom danych zawartych w Informatorze o Terminach Leczenia w tym zakresie, w jakim umożliwia to API.
 3. Usługodawca nie modyfikuje danych API.
 4. Źródłem udostępnianych przez Usługodawców danych jest https://api.nfz.gov.pl/.
 5. API może być zablokowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

§ 3 Limity

 1. API posiada zaimplementowane mechanizmy limitowania ustawione na 10 zapytań na sekundę per jeden adres IP.
 2. Narodowy Fundusz Zdrowia ma prawo prowadzić prace konserwacyjne oraz inne działania mogące powodować́ czasową niedostępność́ lub utrudnienia w korzystaniu z API.

§ 4 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z Oprogramowania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do API.

§ 5 Kontakt

Zgłoszenia dotyczące działania Oprogramowania prosimy kierować na adres support@thestory.pl (podając w temacie: terminyleczenia.pl pomoc).

@2023 Story Design  / Regulamin  / Polityka prywatności  / Polityka cookies

Stworzone przez The Story  z do pacjentów